ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, February 14, 2012

အဆုိအမိန္႕မ်ား

ေနာင္တခ်ိန္တြင္ စၾကဝဠာတခုလံုး ကိုးကြယ္ၾကသည့္ ဘာသာတရားတခု ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။ ထုိဘာသာတရားသည္ တယူသန္ဝါဒ၊ တရားေသဝါဒမ်ားကိုလည္း ေရွာင္လႊဲႏိုင္လိမ့္မည္။ သဘာဝတရားႏွင့္ ဘာသာတရားႏွစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳမိသည့္ ဤဘာသာတရားသည္ ရုပ္နာမ္တရားကို ကိုယ္ေတြ႕ခံစားသိျမင္မႈႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈေပၚမွာ အေျခခံလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာက အေျဖထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာ ေခတ္သစ္ သိပၸံနည္းက် လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ ဘာသာတရားတခုသာ ရွိလာမည္ဆိုလွ်င္ ထုိဘာသာတရားသည္ ဗုဒၶဘာသာပဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။
(ကမာၻေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ႀကီး - ေဒါက္တာ အဲလ္ဘတ္စ္အိုင္းစတိုင္း)
..
......................It is significant that Albert Einstein, the greatest scientist of the twentieth century said of Buddhism: "The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both natural and spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual and a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism."

No comments:

Post a Comment