ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, January 22, 2012

ႀကီးပြားေရး ၾကယ္စင္

ႀကီးပြားလမ္း ပိတ္ေသာအက်င့္
အစားကုိ မက္ေမာျခင္း၊ အေသာက္ကုိမက္ေမာျခင္း၊ အေကာင္းကုိ ေတြ႕မေရွာင္ႀကိဳက္ျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါးလုိက္စားျခင္းတုိ႔သည္ စီးပြားလမ္း၊ ႀကီးပြားလမ္းကုိ အမွန္ပိတ္ေသာ အက်င့္မ်ားျဖစ္၏။ဘ၀င္မျမင့္ႏွင့္ေခတ္ကာလပညာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားေျပာင္းလဲဖုိ႔မသင္

့။ စိတ္ေနသေဘာထားပုံ ပုိမုိေကာင္းမြန္ဖုိ႔၊ ပုိမုိျမင့္ျမတ္ဖုိ႔၊ ပုိမုိယဥ္ေက်းလိမၼာဖုိ႔သာ ရွိသင့္ေလသည္။ခ်မ္းေျမ့ေသာဘ၀ကုိရဖုိ႔ထြက္သက္၀င္သက္ ေလ့က်င့္ျခင္းကုိ ေကာင္းစြာအစုိးရေသာသူသည္ က်န္းမာခ်မ္းသာ အသက္ရွည္၍ ႐ႊင္လန္းသာယာ ခ်မ္းေျမ့စြာေသာဘ၀ကုိ ရႏုိင္ေလသည္။အဖုိးထုိက္ေသာသူအလုပ္ကုိ ေသခ်ာေစ့စပ္စြာလုပ္ျခင္းသည္ အဖုိးထုိက္တန္သူ၏ အထင္ရွားဆုံးေသာ သက္ေသျဖစ္ေလသည္။ အဖုိးထုိက္တန္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတုိ႔ကုိ အရည္အေသြးျဖင့္ သိရသကဲ့သုိ႔ အဖုိးထုိက္ေသာသူကုိ အလုပ္၏ ေသခ်ာျခင္းျဖင့္ သိရေလသည္။

ကံေၾကာင့္လားလူတစ္ေယာက္သည္ ပညာလည္းရွိ၏။ အက်င့္လည္းေကာင္း၏။ က်န္းမာျခင္းလည္းရွိ၏။ သုိ႔ပါလ်က္ ေလာကမွာ ဆင္းရဲပင္ပန္း၍ေနရအံ့။ အဘယ္သုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္

ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပါသနည္းဟု ေမးဖြယ္ရာရွိေပလိမ့္မည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထုိေမးခြန္းကုိ ကံအေၾကာင္းတရားဟူေသာ စကားႏွင့္ ေျဖၾကားေပလိမ့္မည္။လုံေလာက္ေသာအသိရရန္လူ၏အသက္ ေသသည့္တုိင္ေအာင္ ဗဟုသုတအလိမၼာကုိ တစ္ကုိယ္တည္း၏ အေတြ႕ျဖင့္ လုံေလာက္စြာမရႏုိင္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ မိမိအလ်င္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေသာ လူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔

ေရးသားခဲ့ေသာ စာမ်ားကုိဖတ္မွသာ အက်ဳိးရွိေသာ အသိကုိ လုံေလာက္စြာ ရႏုိင္ေလသည္။စူးစုိက္ျခင္းေလာက၌ စိတ္ႏွင့္ကင္းေသာအလုပ္ မရွိ။ အလုပ္ဟူသမွ်မွာ စိတ္ကုိသုံးႏုိင္သေလာက္ ေပါက္ေရာက္တြင္က်ယ္ႏုိင္ေလသည္။ အလုပ္၌ စိတ္ကုိသြင္းျခင္းသည္ စူးစိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလရာ

စူးစုိက္ျခင္းသည္ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ႀကီးပြားလုိစိတ္ႀကီးပြားလုိစိတ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ႀကီးပြားမည္ဟူ၍ ယုံၾကည္လ်က္ ႀကီးပြားေသာအေျခအေနကုိသာ ထင္ျမင္ေခ်က ထုိအထင္အျမင္အတုိင္း ျဖစ္ေျမာက္ေစရေအာင္ အတြင္းစိတ္က

ဖန္တီး၍ေပးေလ၏။

ႀကီးပြားတုိးတက္ရန္ အားႀကီးပြားတုိးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲေအာင္လုပ္ျခင္းထက္ ပုိမုိ၍ပင္ပန္းသည္ မဟုတ္ေပ။ ႀကီးပြားတုိးတက္ရန္အားသည္ ၀ီရိယႏွင့္ ေခၽြတာျခင္းျဖစ္သည္။

လူပ်ဳိဘ၀လူပ်ဳိဘ၀သည္ လူျဖစ္ျခင္း၏ အေျချဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ လူပ်ဳိဘ၀သည္ အထူးသတိႏွင့္ ေနထုိင္က်င့္ႀကံအပ္ေသာ အသက္၏ အပုိင္းအျခားျဖစ္ေလသည္။အားလပ္ခ်ိန္ကုိ ႏွေျမာပါႀကီးပြားလုိသူ၊ ပညာတတ္လုိသူ၊ အရာရာ၌ တုိးတက္လုိသူသည္ အားလပ္ေသာအခ်ိန္ကေလးမ်ားကုိ ႏွေျမာခုံမင္စြာ အသုံုးျပဳရေလသည္။

ႀကီးပြားျခင္း၏အစႀကီးပြားျခင္း၏အစသည္ မိမိကုိယ္ကုိ သိျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ သိျခင္းဆုိသည္မွာ မိမိ၏အစြမ္းသတၱိရွိေၾကာင္းကုိ သိျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။မဂၤလာယူေသာအခါအဘယ္အခ်ိန္၊ အဘယ္နာရီမွာ ထရမည္ဟု ပုံေသမေျပာႏုိင္ေပ။ တစ္နည္းကုိသာ ေျပာလုိ၏။ အိပ္ရာမွ ႏုိးထေသာအခါ အိပ္ရာထဲ၌ ပ်င္းေၾကာဆဲြကာ တြန္႔လိမ္၍မေနေကာင္းေပ။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေနျခင္းသည္ အပ်င္းကုိ အားေပးျခင္း ၀ယ္လ္ပါ၀ါစိတ္အားကုိ ဆုတ္ယုတ္ေစျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ႏုိးလွ်င္ႏုိးခ်င္း လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာထရမည္။ နံနက္သည္ အေကာင္းဆုံးေသာအခ်ိန္၊

အၾကည္လင္ဆုံးေသာအခ်ိန္ျဖစ္ရာ ထုိအခ်ိန္၌ စိတ္ဆုိးျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္က်ိညစ္ႏြမ္းေအာင္ မလုပ္ေကာင္းေပ။ နံနက္သည္ မဂၤလာယူေသာအခါျဖစ္၏။

ခ်မ္းသာရျခင္းအေၾကာင္းဗုဒၶဘာသာအရ ဒါနျပဳလွ်င္ ေပါမ်ားသည္။ မည္သူမဆုိ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔မွာ ဒါနျပဳခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္းတည္းဟူေသာ ပေဒသာပင္မ်ဳိးေစ့ကုိ မိမိသ႑န္၌ ပ်ဳိးခဲ့ဖူးသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ ငါမခ်မ္းသာႏုိင္ပါဘူး။ သူတုိ႔မွာေတာ့ ဒါနမ်ဳိးေစ့ ပါရွိခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကသည္ဟူ၍ ေတြးစရာေၾကာင္းမရွိ။ မည္သူမဆုိ ဆင္းရဲမွာကုိ တကယ္ေၾကာက္၍ ပစၥည္းဥစၥာကုိ လုိလုိခ်င္ခ်င္ ရွာေဖြၾကေခ်က မေသလွ်င္ ဧကန္ခ်မ္းသာရမည္ကား အာကာေ၀ဟင္ ေလဟာျပင္ကုိ စိန္အေျမာက္ဆင္၍ ပစ္က ထိမွန္ရမည္ မလဲြေသာနည္းအတုိင္းေပတည္း။

အလုပ္ႀကီးအကုိင္ႀကီးလုပ္လွ်င္အလုပ္ႀကီးအကုိင္ႀကီးမ်ားကုိ ႀကံစည္လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ မိမိအဖုိ႔သာ မၾကည့္ရ။ ငါ၏လခစား ငါ၏အက်ဳိးေဆာင္မ်ားကုိ အဘယ္နည္းႏွင့္ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ရမည့္အေရးကုိလည္း ပူပင္စြာ ဂ႐ုစိုက္ရေလသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဂ႐ုစုိက္ေသာ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္ရွိသူတုိ႔မွာ လက္ေအာက္သားတုိ႔၏ ေမတၱာ၊ ေစတနာအစြမ္းေၾကာင့္ ပုိမုိ၍ ႀကီးပြားၾကေလသည္။ လက္ေအာက္သားမ်ား၏ အက်ဳိးကုိမၾကည့္ဘဲ ငါစား စိတ္မ်ဳိးကုိသာ ထားသူတုိ႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ႀကီးပြားသင့္သေလာက္ မႀကီးပြား။ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးၾကသည္သာ မ်ားၾကေလသည္။

အေပ်ာ္မလုိက္ႏွင့္အေပ်ာ္သည္ ေပ်ာ္ခုိက္မွာသာ ေပ်ာ္၏။ ရပ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း ဒုကၡျဖစ္တတ္ေလသည္။ ဒုကၡအပူ ေသာကမ်ားစြာတုိ႔သည္ အေပ်ာ္ထဲမွ ထြက္ၾက၏။ အေပ်ာ္သည္

ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ေမြးျမဴေသာဌာန ျဖစ္ေလသည္။ အေပ်ာ္မွန္သမွ် ကုန္က်ၿမဲတည္း။ အေပ်ာ္ေၾကာင့္ အလုပ္ပ်က္၏။ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္မွာ အေပ်ာ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အဖုိးတန္ေသာ

ႀကီးပြားေစႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ေတြ အက်ဳိးမဲ့ ဆုံးပါးရေလသည္။ ငယ္႐ြယ္သူတစ္ေယာက္ ႀကီးျမင့္သူျဖစ္မည္ မျဖစ္မည္ကုိ သိလုိက ညေနအခ်ိန္ကုိ အဘယ္ပုံ အသုံးျပဳသနည္းဟု ၾကည့္ဖုိ႔သာလုိ၏။ဆင္းရဲရျခင္းအေၾကာင္းအမ်ားအားျဖင့္ ဆင္းရဲသူတုိ႔ကုိ ၾကည့္သည့္အခါ မ႐ုိးသားျခင္း၊ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ သတၱိစြမ္းရည္နည္းျခင္း၊ လူေပါင္းမတတ္ျခင္း၊ အာ႐ုံလုိက္စားျခင္း၊ အျပစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔အနက္ တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး ရွိၾကေၾကာင္း သိရေလသည္။ ထုိအျပစ္မ်ဳိးေတြကင္းလ်က္ အဘယ္ေသာအခါ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးပြားရေအာင္ ငါလုပ္မည္ဟူေသာစိတ္ကုိ ထားရွိသူ၊ ႀကီးပြားမည္ဟု မိမိကုိယ္ကုိ အဟုတ္တကယ္ ယုံၾကည္သူ၊ ႀကီးပြားလုိေသာဆႏၵ ဓာတ္ခံအားသန္သူျဖစ္ေခ်က မႀကီးပြားဘဲမေနႏုိင္၊ အမွန္ ႀကီးပြားရမည္သာတည္း။

အမွတ္မဲ့ပ်က္စီးျခင္းအမွတ္မဲ့သတိမထားဘဲ ယုတ္နိမ့္ပ်က္စီးျခင္းမ်ဳိးသည္ သိသိသာသာ ယုတ္နိမ့္ပ်က္စီးျခင္းထက္ ပုိမုိဆုိးသြမ္းလ်က္ ပုိမုိစုိးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေလသည္။

အက်ဳိးမထင္ေသာအရာေျမွာက္ပင့္ျခင္းသည္ ေလသံမွ်ျဖစ္၏။ ဂုဏ္ပကာသနႏွင့္ ေက်နပ္ၾကည္ႏူး၍ေနေသာ အေျမွာက္ႀကိဳက္ျခင္းသည္ ေလကုိစား၍ အာဟာရမျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မည္သူ႔မွာမွ် အက်ဳိးမထင္ေသာအရာကုိ လုိလားမႈျဖစ္၏။

မဲြစိတ္မေမြးပါႏွင့္ေငြကုိ ေငြႏွင့္လုိက္ရ၍ ေငြႏွင့္ဖမ္းရ၏။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ေငြငါးကုိ ေငြတည္းဟူေသာပုိက္ျဖင့္ ဖမ္းရေလသည္။ ပုိက္ႀကီးေလေလ ငါးအမိမ်ားေလေလ ျဖစ္ေလသည္။ ေငြမ်ားေလေလ

ေငြမ်ားမ်ားတုိး၍ ရဖုိ႔လြယ္ေလေလ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ ဆင္းရဲစိတ္၊ မဲြစိတ္ကုိ ေဖ်ာက္ရမည္။ ဆင္းရဲစိတ္၊ မဲြစိတ္ကား အျခားမဟုတ္။ ငါသူတုိ႔လုိ မျဖစ္ႏုိင္။ သူတုိ႔က ကုသိုလ္ထူးတဲ့သူေတြ၊ ငါက သူတုိ႔လုိမဟုတ္။ ဒီဘ၀မွာေတာ့ ဒါပဲ။ ေနာင္ဘ၀ခ်မ္းသာေအာင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈသာ ျပဳဖုိ႔ရွိတာပဲဟူေသာ စိတ္သည္ မဲြစိတ္ေပတည္း။

လူအခ်င္းခ်င္းစိတ္ကုိ မခ်မ္းသာေအာင္ မခံခ်ည့္မခံသာေအာင္ မလုပ္ျခင္း။

မိမိအတြက္ တစ္ပါးသူမွာ ၀န္ေလးျခင္း မျဖစ္ေစျခင္း။

သူတစ္ပါးအား အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳျခင္း။

ကုိယ္ခ်င္းစာေသာ စိတ္ရွိျခင္းကုိ “ယဥ္ေက်းျခင္း”ဟုေခၚေလသည္။ေက်ာင္းအတတ္ပညာသင္ျခင္းသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ဘယ္ဘက္မွာေတာ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ ေရႊသတၱဳတြင္းမ်ားမွ တူးမွ ေရႊကုိရသည္။ အဘယ္မွ်ပင္ ေရႊအထြက္မ်ားေစကာမူ မတူးလွ်င္ မရႏုိင္ေပ။ ထုိ႔အတူ လူမွာလည္း အစြမ္းသတၱိအရည္အခ်င္း အဘယ္မွ်ပင္ ရွိေစကာမူ ထုိအစြမ္းသတၱိမ်ားေပၚေအာင္ ႀကိဳးစား၍ လုပ္ကုိင္ရေလသည္။နဂုိဟန္အျပစ္ကင္းေသာစိတ္သည္ စြပ္စဲြျခင္းကုိ မေၾကာက္။ ေလာက၌ ဟန္အမူအရာတည္းဟူေသာ ဇာျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိကြယ္ျခင္းသည္ အ႐ုပ္ဆုိးဆုံးျဖစ္၏။ နဂုိဟန္သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပသည္။

အႀကီးဆုံးေသာရန္သူသတိကင္းမဲ့တတ္ျခင္း၊ သတိေမ့ေလ်ာ့တတ္ျခင္း၊ အလုပ္မေလးစားျခင္း၊ အလုပ္ကုိဂ႐ုမစုိက္ျခင္းတုိ႔သည္ ကမၻာေလာက၌ ဆုံး႐ႈံးျခင္းတည္းဟူေသာ အက်ဳိးတရားတြင္ အႀကီးဆုံးေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေလသည္။ အေတြးေပ်ာ့လွ်င္ သတၱိတန္ခုိးေပ်ာ့၏။ အေတြးမာလွ်င္ သတၱိတန္ခုိး တုိးတက္ရေလသည္။ ေလာက၌ အႀကီးဆုံးေသာရန္သူသည္ အေၾကာက္ျဖစ္၏။ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ အေၾကာက္ထက္ပုိ၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာ မရွိေပ။

ႀကီးျမင့္ရျခင္းအေၾကာင္းေသးငယ္ေသာအရာကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ညစ္တတ္သူမ်ားမွာလည္း ႀကီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ဆယ္ဆမက အင္အားကုန္ခမ္းလ်က္ သံလုိက္ဓာတ္ပ်က္စီးတတ္ေလသည္။ ေငြကုိ အနည္းငယ္စီစုသလုိ ပညာကုိလည္း အနည္းငယ္စီ စုရေလသည္။ ႀကီးျမင့္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ား၌ ဆင္းရဲရာမွ အခ်ိန္အတုိအစကေလးမ်ားကုိ သုံးျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးျမင့္၍လာသူေတြ မ်ားစြာရွိၾကေလသည္။ ေရကန္ျဖစ္ျခင္းသည္ ေရမ်ားျခင္း၊ က်ယ္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္။ ေရကုိ ခုိင္လုံစြာ ထိန္းႏိုင္ေသာ ကန္ေပါင္႐ုိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

ေခၽြတာသုိမွီးျခင္းေခၽြတာသုိမွီျခင္းသည္ လူ႔တို႔၏သႏၲာန္၌ ဓမၼတာ သေဘာတရားမဟုတ္။ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အသိအလိမၼာ၊ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္မွ ထြက္ေပၚ၏။လူခ်စ္လူခင္မ်ားသူလူခ်စ္လူခင္မ်ားေသာသူတုိ႔သည္ မိမိ၏စိတ္အလုိကုိ လြန္စြာမလုိက္။ သူတစ္ပါး၏ အလုိကုိ အမ်ားႀကီးသိတတ္ၾကလ်က္ မိမိအတြက္ အျခားလူမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္လက္ၿငိဳျငင္ဆင္းရဲေအာင္ မျပဳတတ္ၾကေခ်။ လူခ်စ္လူခင္မ်ားေသာသူတုိ႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ အျပစ္ကုိ ၿမိန္ယွက္စြာေျပာဆုိၿပီး မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိမူ ထူးျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ဟု သေဘာထားေသာ အသံစကားမ်ားကုိ အသုံးမျပဳတတ္ေခ်။

နည္းနည္းေျပာ၊ မ်ားမ်ားနားေထာင္စကားေျပာစရာမရွိသျဖင့္ အေၾကာင္းရွာ၍ေျပာျခင္း၊ အက်ဳိးမရွိေသာ စကားကုိေျပာျခင္း၊ အက်ဳိးမရွိေသာအရာကုိေမးျခင္း၊ စသည္မ်ားသည္ အမွားကုိျဖစ္ေစႏုိင္ေလသည္။ စကားကုိ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေစ၍ ႏႈတ္ကုိ ပိတ္ႏုိင္သမွ် ပိတ္ကာ၊ နားကို ဖြင့္ႏုိင္သမွ် ဖြင့္ေစရာ၏။ သုိ႔မွာသာ ပညာရွိ လူလိမၼာ ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။

စဲြၿမဲစြာလုပ္ပါလူ၏တန္ခုိးသည္ ဉာဏ္ပညာ၌မတည္။ အားအင္ဗလ၌လည္း မတည္။ ဇဲြေကာင္းျခင္းမွာတည္ေၾကာင္း ယုန္ႏွင့္လိပ္ အေျပးၿပိဳင္ေသာထုံးျဖင့္ သိအပ္ေပသည္။ ႀကီးျမင့္လုိေသာသူသည္ လူပ်င္းအားကုိး တ႐ွဴးထုိးဆုိသည့္စကားလုိ မလုပ္ရ။ စဲြၿမဲစြာ လုပ္ရေလသည္။ေက်ာ္ၾကားသူေက်ာ္ၾကားသူမ်ားတုိ႔သည္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ၀မ္းတြင္းမွ ေက်ာ္ၾကားလ်က္ ထြက္ေပၚလာၾကသူမ်ားမဟုတ္။ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကုိ အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူ အထူး ပုိမုိအပင္ပန္းခံ၍ လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေသခ်ာျခင္း၊ ေစ့စပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။

လမ္းအခြင့္လမ္းအခြင့္တုိ႔မည္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆူးကေလး၊ အစြယ္ကေလး၊ အတက္ကေလးႏွင့္ လာတတ္၏။ ေၾကာက္စရာသဏၭာန္၊ ပင္ပန္းစရာအသြင္ကုိ ဆင္၍လာတတ္၏။ အခက္အခဲ၊ အ႐ႈပ္အေထြးတုိ႔သည္ ၿခံရံလ်က္ ပါလာတတ္ၾက၏။ ထုိအခါ မေၾကာက္မ႐ြံ႕၊ မတြန္႔မဆုတ္၊ ႏုိးၾကားထႂကြျခင္းကုိ လက္နက္ျပဳကာ ဆီး၍ တုိက္ခုိက္ၿဖိဳဖ်က္ ဖမ္းယူတတ္ေသာသူသည္ အၿမဲေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရေလ၏။ႏွေျမာတြန္႔တုိသူျခစ္ျခဳတ္စစ္စီႏွေျမာသျဖင့္ ၀ယ္ျခမ္းရာ၌ တစ္ျပားႏွစ္ျပားဆစ္ကာ အခ်ိန္ၿဖဳံးသူတုိ႔မွာ ကုန္ေသာအခ်ိန္သည္ တစ္ျပားႏွစ္ျပားမကတတ္ႏုိင္ေလသည္။ ထုိလူမ်ဳိးမွာ မသုံးမစားစစ္စီစုေဆာင္းသျဖင့္ မငတ္ေသာ္လည္း ႀကီးေသာစိတ္မ်ဳိး၏ အဆဲြဓာတ္မ်ဳိးမရွိသျဖင့္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မျဖစ္ႏုိင္။ မေတာ္တဆ တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္၍ စုေဆာင္းထားေသာ အထုပ္ကေလးကုိထိလွ်င္ လမ္းနေဘးတာေျမာင္းထဲကုိ ေရာက္ရသလုိ နက္စြာ ျမဳပ္ဆင္းတတ္ၾကေလသည္။စြပ္စဲြျခင္း မျပဳလြယ္ႏွင့္အထင္လဲြသျဖင့္ လင္မယားကဲြသူ၊ အထင္လဲြသျဖင့္ လူခ်င္းခ်င္း မုန္းၾကရသူေတြ ေလာကမွာ မ်ားစြာရွိၾကေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ ေလာက၌ အထင္လဲြစရာအေၾကာင္းေတြ မ်ားစြာရွိသည္ကုိ ဆင္ျခင္ကာ ႐ုတ္တရက္အထင္လဲြၿပီး စြပ္စဲြျခင္းမျပဳလြယ္ၾကဖုိ႔ရန္ သတိႀကီးစြာထားသင့္ၾကေလသည္။စဥ္းစားေသာစိတ္စဥ္းစားဉာဏ္၌ ေလ့က်င့္ခန္းကုိ မရသူမွာ အလုပ္ပုိမုိ၍ပင္ပန္း၏။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျမန္စြာမခ်တတ္လွ်င္ တကယ့္အေရး၌ စဥ္းစားေသာစိတ္သည္ စဥ္းစားသူကုိ ေျခာက္လွန္႔တတ္၏။ စဥ္းစားေလေလ ေၾကာက္စရာေတြကုိ ျမင္ေလေလ ျဖစ္တတ္ေလသည္။အေျပာအေဟာအေျပာအေဟာသည္ လြန္စြာအေရးႀကီး၏။ အရာရာ၌ ေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ေသာေခတ္ျဖစ္ရာ အလုပ္ဟူသမွ် စကားပါ၀င္၍ေနသျဖင့္ အေျပာအဆုိတတ္ေအာင္ မည္သူမဆုိ ဂ႐ုစုိက္ဖုိ႔သင့္ေလသည္။အေကာင္းဆုံးရပ္နားျခင္းအလုပ္တစ္မ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလဲ၍လုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ ရပ္နားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ လုံးလုံးႀကီးအားလပ္ခ်င္ေသာစိတ္ကုိ အလုိလုိက္လွ်င္ ဘာကုိမွ်မလုပ္ခ်င္ေသာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္တတ္ေလသည္။

ႀကီးပြားဖုိ႔ရာတစ္စုံတစ္ရာမလုပ္ဘဲ ႀကံစည္၍သာ ေနသည္ထက္ အမွားကုိ လုပ္မိျခင္းက ျမတ္ေသး၏။ ကံေကာင္း၍ ႀကီးပြားသူ လြန္စြာနည္း၏။ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ကုိင္ႀကံစည္ျခင္းျဖင့္သာ ႀကီးပြားရၿမဲ ျဖစ္သည္။

အဖုိးတန္သူငယ္စဥ္အခါက ေသခ်ာေစ့စပ္ျခင္းအေလ့ကုိ ရေသာသူမွာ ပညာလြန္စြာ မလုိေပ။ လုပ္သမွ်ေသာအလုပ္က အဖုိးတန္သူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလိမ့္မည္။ ပမာဏထက္ အမ်ဳိးအစားက ပုိ၍ထုိက္တန္၏။ အခ်ိန္မရွိေသာေၾကာင့္ ေတာ္႐ုံပဲ လုပ္လုိက္ရသည္။ အခ်ိန္ရလွ်င္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေကာင္းဖုိ႔ပဲဟူေသာ စကားမ်ဳိးကုိသုံးျခင္းသည္ ညံ့ဖ်င္းေပါ့ေလ်ာ့ျခင္းအတြက္ လုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ေပ။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ကုိ ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႔သာ ရွိေလသည္။အႀကံေတာင္းပါအႀကံေပးျခင္းထက္ အႀကံေတာင္းျခင္းသည္ အခါမ်ားစြာ ပုိ၍ ခရီးေရာက္လြယ္သည္။ အႀကံေတာင္းျခင္းျဖင့္ အႀကံေပးျခင္းအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ႏုိင္ေလသည္။

အလုပ္

အလုပ္သည္ အနိမ့္ဆုံးေသာသူကုိ ထူးခၽြန္သူ၏အျဖစ္သုိ႔ပင္ မေရာက္ေစကာမူ အၿမဲအားျဖင့္ ဂုဏ္သေရကုိ ျဖစ္ေစ၏။ အလုပ္မွ ေငြကုိရ၏။ ရေသာေငြကုိ ေနေအာင္ထိန္းႏုိင္မွ ေငြရင္းျဖစ္၏။တုိးတက္ႀကီးပြားလုိလွ်င္လူမ်ားပ်က္စီးသည့္အခါ အက်ျမန္သည့္နည္းတူ ျဖစ္ထြန္းႀကီးပြားသည့္အခါ၌လည္း အတက္ျမန္သည္။ ၀ီရိယကုိထုတ္၍ လုပ္၊ ရသမွ်ကေလးစု၊ မၾကာမီ အထုပ္ျဖစ္မည္။ အထုပ္မျဖစ္မီ ထုတ္၍မပစ္ႏွင့္။ တုိးတက္ႀကီးပြားလုိသူအဖုိ႔ မသြား၀ံ့ေသာေနရာ၊ မႀကံစည္၀ံ့ေသာေနရာဟူ၍ မရွိ။ တစ္စုံတစ္ရာကုိ မလုပ္ဘဲ ႀကံစည္၍ေနသည္ထက္ အမွားကုိ လုပ္မိျခင္းက ပုိ၍ျမတ္ေလသည္။ရွာေဖြ၊ သုိမွီး၊ ပြားမ်ားျခင္းလုပ္ကုိင္ရွာေဖြျခင္းသည္ လူ၏ဂုဏ္က်က္သေရ ျဖစ္သည္။ သုိမွီးျခင္းသည္ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္းကုိျဖစ္ေစ၏။ ပြားမ်ားေစျခင္းသည္ လူအခ်င္းခ်င္း၏ အက်ဳိးစီးပြားေရး ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

ႀကီးပြားတုိးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးလက္နက္ေခတ္အႀကိဳက္ကုိ ၾကည့္ျခင္းထက္ ေခတ္အႀကိဳက္ကုိ လုပ္ေပးျခင္းက ပုိမုိ၍ ခရီးေရာက္ေလသည္။ အခက္အခဲသည္ စိတ္သေဘာႀကီးမားရင့္သန္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ႀကီးပြားေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာလက္နက္သည္ အေတြးစိတ္ျဖစ္သည္။ သင္ႀကီးပြားတုိးတက္ရန္လမ္းကို သင္မွတစ္ပါး သင္သာလွ်င္ ပိတ္ပင္ထားႏုိင္သည္။ပီမုိးနင္း

ႀကီးပြားေရးလမ္းၫႊန္စာအုပ္မွ

No comments:

Post a Comment