ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, May 4, 2011

စီးဆင္းေနေသာဒႆန

Don' t be afraid of enemies who attack you.
Be afraid of the friends who flatter you.
                  General Obregon's philosophy,Mexico


သင့္ကုိရန္ျပဳမယ့္ရန္သူကုိ မေၾကာက္ပါနဲ႕။
ဒါေပမယ့္
သင့္ကုိေျမာက္ပင့္လုံးေျပာဆုိေနတဲ့မိတ္ေဆြကုိ ေၾကာက္ပါ။


Jude not, that ye be not judged.
                  Abrahan lincoln


သင့္ကုိဘယ္သူမွအျပစ္မတင္ေစခ်င္ဘူးဆုိရင္
သင့္ကလည္း ဘယ္သူကုိမွ အျပစ္မတင္ပါနဲ႕...။
စုိင္းဥာဏ္လင္း(ပန္းဦးေတာင္)

No comments:

Post a Comment