ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, March 16, 2014

ေလာကတန္ဖုိး


 ပညာေတြတစ္ဖက္ကမ္း
တတ္ေအာင္
ပါရဂူႀကီးေတြျဖစ္ေနပါေစ
သူမ်ားအက်ဳိးကုိ မလုပ္ေဆာင္ေပးရင္ သူ႕ဘဝဟာ
ေလာကသုံးညပါပဲ။

ဓနဥစၥာ ထားစရာ ေနရာမရွိေအာင္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေစဦးေတာ့
ပရဟိတ သူ႕တစ္ပါးအက်ဳိး
ေလာကအက်ဳိးအတြက္...
ဘာတစ္ခုမွ
မလုပ္ေဆာင္ရင္လည္း
သူ႕ဘဝေလးဟာ
သုညဘဝေလးပါပဲ။

သုညဘဝမွ အျမင့္ဆီသုိ႕
ပ်ံသန္းႏုိင္ပါေစ။
 
အရွင္ဥာဏေဗာဓိ
 

No comments:

Post a Comment